Email

info@zwangerfitelderveld.nl

Telefoon

026 - 381 0934

Algemene en Betalingsvoorwaarden

 • ZwangerFit Elderveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel tijdens en rondom de les;
 • Zwangerfit Elderveld aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen;
 • ZwangerFit Elderveld houdt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij evenementen de lessen te laten vervallen of het rooster aan te passen;
 • Een abonnement is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden;
 • Er wordt een plaats in een vaste groep voor je gereserveerd en dus vanuit gegaan dat je iedere week deelneemt, kun je een keer niet komen dan dien je je af te melden via de mail;
 • Wanneer je niet komt zonder afmelding telt de les door op je 10-rittenkaart;
 • Indien je 3 weken of langer afwezig bent zonder dit te melden (dit geldt niet als je net bent bevallen) wordt je plaats niet langer vrijgehouden. Het is dan dus mogelijk dat je je plaats kwijt bent;
 • Een 10-rittenkaart is 3 maanden geldig vanaf de eerste les, daarna komen eventueel  resterende lessen te vervallen;
 • Wanneer er 2 of meer officieel erkende feestdagen binnen de geldigheidsduur van een rittenkaart vallen dan zal de geldigheidsduur worden verlengt.
 • Wanneer er 2 of meer lessen door ziekte/afwezigheid van de docent  niet doorgaan binnen de geldigheidsduur van een rittenkaart dan zal de geldigheidsduur worden verlengt.
 • Indien er plaats is in een andere groep is het mogelijk om een keer op een andere dag te komen als je niet kunt in je eigen groep;
 • Betaling kan alleen met een 10-rittenkaart. Als je meer dan 32 weken zwanger bent, of na de bevalling kan je ook een 5 rittenkaart kopen;
 • Lessen die niet voor de bevalling zijn opgemaakt, mogen na de bevalling worden opgemaakt (binnen redelijke termijn)
 • Indien je eerder dan je uitgetelde datum wil stoppen die je dit tijdig door te geven;
 • Indien je rittenkaart op is dien je voor de eerstvolgende maandag na de laatste les  door te geven of je door wil gaan en een nieuwe rittenkaart wil aanschaffen;
 • Eventuele overgebleven lessen na de bevalling kunnen niet in een volgende zwangerschap worden opgemaakt.
 • Er wordt in geen geval geld gerestitueerd;
 • In bijzondere gevallen/ medische complicaties beslist de leiding.